Podávanie prihlášky na štúdium v zahraničí a sledovanie jej stavu

Popis služby: Služba umožňuje podať prihlášku na zahraničný študijný pobyt alebo stáž vrátane ďalšieho sledovania stavu jej schvaľovania.

Komu je služba určená: Služba je určená pre občanov výhradne pre študentov.

Na aký účel služba slúži: Služba slúži na podanie prihlášky na zahraničný študijný pobyt alebo stáž vrátane ďalšieho sledovania stavu a jej schvaľovanie. Aby sa uchádzač mohol prihlásiť na jednu z mobilít, musí byť jeho škola zapojená do projektu STUDYABROAD, ktorý zabezpečuje elektronickú administráciu celého procesu.

Spôsob použitia služby: Služba sa používa elektronicky.

Služba vyžaduje autentifikáciu: Študent, ktorý má záujem o Erasmus+ vysokoškolskú mobilitu, prejde registračným procesom, vyplní on-line prihlášku, pridá požadované prílohy a prihlášku odošle elektronicky. Bližšie informácie sú uvedené na adrese: https://studyabroad.sk/sk/programy/proces-vybavovania-pobytu/erasmus.

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Nie, nevyžaduje sa.

Je služba spoplatňovaná: Nie, nie  je spoplatňovaná.

Link na papierovú verziu formulára služby: Služba nemá papierovú verziu.

URL volania služby: https://studyabroad.sk/sk/uzivatel/registracia
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku