Podávanie návrhu o doplnenie knižničného fondu Slovenskej pedagogickej knižnice

Popis služby: Služba umožňuje občanom podať návrh o doplnenie knižničného fondu Slovenskej pedagogickej knižnice prostredníctvom elektronického formulára dostupného na webovom portáli. Jedná sa o formulár o štyroch položkách, ktorého vyplnením je možné podať návrh konkrétneho titulu literatúry, ktorú by si vyplňujúci želal v knižničnom fonde Slovenskej pedagogickej knižnice. Formulár služby sa nachádza na základnej stránke portálu vpravo dole.
Komu je služba určená: Občanom.

Na aký účel služba slúži: Službou sa vychádza v ústrety požiadavkám čitateľskej verejnosti.

Spôsob použitia služby: Služba sa dá používať v digitálnej forme vyplnením a odoslaním formulára. Na odoslanie formulára je potrebné vyplniť minimálne povinné polia – autora, názov diela a kontaktný e-mail.

Služba vyžaduje autentifikáciu: Na používanie služby nie je potrebná registrácia ani prihlásenie.

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Nie, nevyžaduje sa.

Je služba spoplatňovaná: Nie, nie je spoplatňovaná.

Link na papierovú verziu formulára služby: Služba nemá papierovú verziu.

URL volania služby: http://www.spgk.sk/
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku