Poďakovanie ministra školstva na záver školského roka

27.06.2008

Vážení kolegovia pedagógovia, 
     dovoľte mi, aby som Vás na záver školského roka pozdravil a poďakoval sa Vám za nasadenie, s akým ste predchádzajúcich desať mesiacov pracovali. Nasledujúce týždne prázdnin lákajú oddychovať, využiť leto na odpočinok po Vašej neľahkej, záslužnej a obetavej práci, ktorú si veľmi vážim.
     Dnes však naše deti od nás právom očakávajú zmeny, ktoré nastanú v rámci školskej reformy už v septembri. Verím, že nový zákon o výchove a vzdelávaní bude dobrým východiskom na zlepšenie kvality nášho vzdelávacieho systému. Systému modernejšieho, prehľadnejšieho, viac spätého s požiadavkami súčasnej doby. Ani ten najlepší úmysel by nemal šancu na úspech, ak  by ho nepresadzovali a jeho možnosti nevyužili tí, na ktorých v procese jeho uskutočňovania najviac záleží. Je na Vás, ako v procese zavádzania nových pravidiel uplatníte svoje myšlienky a dobré nápady. Zvážte všetky možnosti, ktoré Vám zákon ponúka. Dôverujem Vašim schopnostiam, skúsenostiam a talentu. Verím, že sa nedáte odradiť, že sa vyrovnáte s prípadnými otáznikmi, že na zmeny a z nich vyplývajúce ďalšie kroky budete mať odvahu, rozhodnosť a energiu.

Milí žiaci a rodičia,
     Slovensko je nádhernou krajinou, krajinou múdrych ľudí, ktorých talent, myšlienky a činy veľakrát prekročili naše hranice. Práve škola bola miestom, kde získali svoje vedomosti, kde objavili svoje nadanie. Želám si, aby sme mali také školy, na ktoré sa budú žiaci tešiť a budú si uvedomovať, čo kvalitná škola pre ich budúci život znamená. Úprimne Vám ďakujem za vzájomnú spoluprácu a prajem Vám čo najpríjemnejšie dni oddychu.

Ján MIKOLAJ

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku