Počet žiakov v školách mierne klesol

04.01.2008

     Základné školy na Slovensku v školskom roku 2007/2008 navštevuje viac ako 480-tisíc detí. Na stredných školách študuje 303-tisíc žiakov. Z údajov, ktoré vyhodnotil Ústav informácií a prognóz školstva vyplýva, že počet žiakov oproti minulému roku mierne poklesol. 
     Najväčšiu skupinu tvoria štátne základné školy, ktorých je viac ako 2 250. Povinnú školskú dochádzku plnia deti aj v 30 súkromných a 112 cirkevných ZŠ (v šk. roku 2006/2007 - 2 146, 26 a 111 ZŠ). V Prešovskom kraji sa ich nachádza až 447. Druhé najväčšie územie v počte základných škôl je Košický kraj (322 ZŠ), za ním nasledujú Nitriansky (317) a Banskobystrický kraj (295).
     Medzi strednými školami sú najpočetnejšie gymnáziá, ktorých je 252, z toho 162 štátnych. Študuje v nich takmer 100-tisíc žiakov. Združené, stredné odborné a odborné školy navštevuje viac ako 150-tisíc stredoškolákov. V 181 stredných odborných učilištiach a učilištiach sa vzdeláva 52-tisíc študentov.
     V septembri 2007 svoje brány otvorilo približne 2 800 štátnych, 50 súkromných a 40 cirkevných materských škôl. Navštevuje ich 139-tisíc detí, ktoré vyučuje 13 157 učiteliek a 7 učiteľov.

Podrobné štatistické údaje sú zverejnené na
http://www.uips.sk/statis/rocenka.html.

Bratislava 4. január 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku