Počet budúcich prvákov v základných školách opäť mierne vzrástol

05.05.2010

     Základné školy počas zápisov zaevidovali v tomto roku celkovo 55 741 detí. Oproti minulému roku je to nárast o 1 296 budúcich prvákov. O odložení začiatku povinnej školskej dochádzky sa rozhodlo v 4 744 prípadoch.
     Na základe týchto údajov by tak základné školy v školskom roku 2010/2011 mali otvoriť 2 835 samostatných a 657 spojených tried. Väčšina budúcich prváčikov navštevuje materské školy, z celkového počtu zapísaných detí bolo 91 % zaškolených v materských školách.
     Aj v tomto roku už tradične priviedli rodičia na zápis viac chlapcov ako dievčat, ktorých bolo z celkového počtu 26 114. Najviac detí bolo zapísaných v Prešovskom (9 390) a Košickom kraji (8 665). Najmenej budúcich prvákov bolo v Trnavskom (5 364) a Trenčianskom kraji (5 437). Najväčší nárast, o takmer 8 % oproti minulému roku, zaevidovali v Bratislavskom kraji, kde je zapísaných o 467 budúcich prvákov viac.
     Vyše 93 % detí z celkového počtu bolo prihlásených do štátnych základných škôl (52 124), do cirkevných približne 5,2 % (2 894) a do súkromných 1,3 % (723). Údaje spracoval Ústav informácií a prognóz školstva z podkladov jednotlivých krajských školských úradov. 

Prehľad počtu detí zapísaných do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2010/2011 podľa krajov:

 Kraj

 Počet detí

 Z toho odklad

 Bratislavský

 6 422

562

 Trnavský

 5 364

591

 Trenčiansky

 5 437

645

 Nitriansky

 6 228

474

 Žilinský

 7 469

562

 Banskobystrický

 6 766

628

 Prešovský

 9 390

666

 Košický

 8 665

616

 Spolu

 55 741

4 744

Bratislava 5. máj 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku