Počet budúcich prvákov v základných školách mierne vzrástol

11.05.2009

    Celkovo 54 445 detí zaevidovali v tomto roku základné školy počas zápisov. Oproti minulému roku je to mierny nárast o približne 650 budúcich prvákov. Odloženie začiatku povinnej školskej dochádzky bolo navrhnuté v 4 329 prípadoch. Na základe týchto čísel by tak základné školy v školskom roku 2009/2010 mali celkovo v prvom ročníku otvoriť 2 759 samostatných a 671 spojených tried.
     Aj v tomto roku priviedli rodičia na zápis viac chlapcov než dievčat, ktorých bolo z celkového počtu 25 632. Najviac detí bolo zapísaných už tradične v Prešovskom (9 403) a Košickom kraji (8 457), najmenej v Trnavskom kraji (5 071). Väčšina budúcich prváčikov navštevuje materské školy, z celkového počtu zapísaných detí bolo viac ako 90% zaškolených v MŠ.
     Údaje spracoval Ústav informácií a prognóz školstva z podkladov jednotlivých krajských školských úradov k februáru 2009. 

Prehľad počtu detí zapísaných do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2009/2010

 Kraj

 Počet detí

 Z toho odklad

 Bratislavský

 5 955

521

 Trnavský

 5 071

513

 Trenčiansky

 5 247

609

 Nitriansky

 6 308

456

 Žilinský

 7 467

546

 Banskobystrický

 6 537

599

 Prešovský

 9 403

645

 Košický

 8 457

440

 Spolu

 54 445

4 329

Bratislava 11. máj 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku