Počas domáceho dištančného vzdelávania sa zapojilo do e-testovania až 14 000 žiakov základných a stredných škôl

  • Dátum: 29.05.2020

V čase dištančného vzdelávania počas koronavírusovej pandémie využilo v apríli a máji ponuku elektronických testovaní až 14 000 žiakov základných a stredných škôl na Slovensku. Celkovo žiaci vyplnili viac ako 26 000 e-testov z rôznych typov gramotností, matematiky, vyučovacích a cudzích jazykov. Tie pripravil Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM). Do e-testovania sa zapojilo takmer 8 400 žiakov základných škôl a viac než 5 600 stredoškolákov. Pre veľký záujem škôl je testovanie predĺžené až do polovice júna.

„Všetkým školám sme ponúkli možnosť aj na diaľku overiť  a upevniť vedomosti a zručnosti žiakov z rôznych typov gramotností a zamerať sa aj na prehĺbenie medzipredmetových vzťahov,“ uviedla riaditeľka NÚCEM Romana Kanovská, pričom ocenila záujem o využívanie e-testov zo strany učiteľov a žiakov aj v čase dištančného vzdelávania.

Najviac sa do aprílového a májového e-testovania zapájali žiaci z Prešovského kraja  (vyplnili 6 530 e-testov), žiaci Nitrianskeho kraja (vyplnili 4 718 e-testov) a Žilinského kraja (vyplnili 4 143 e-testov). 

V ponuke e-testovaní v jarných mesiacoch 2020 dominovali testy čitateľskej, matematickej, prírodovednej, finančnej, štatistickej gramotnosti. Žiaci mali k dispozícii aj testy z matematiky a vyučovacích jazykov, ako aj testy na overovanie jazykových zručností z anglického a nemeckého jazyka.

Systém E-test budú môcť využívať žiaci a školy až do polovice júna, a to buď po opätovnom návrate do škôl alebo aj dištančne počas online vzdelávania. Viac informácií je uvedených na http://www.etest.sk/e-testovanie-jar-2020/

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku