Počas dištančného vzdelávania bol najväčší záujem o e-testy z čitateľskej gramotnosti

V období dištančného vzdelávania, od 6. apríla do 15. júna 2020, mohli všetky základné aj stredné školy využívať až 24 druhov e-testov na overovanie vedomostí a zručností žiakov. Elektronické testy pre žiakov pripravil Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM). V tomto období sa do jarného online testovania zapojilo vyše 16 100 žiakov, ktorí vyriešili 30 570 e-testov. Učitelia a žiaci mali celkovo najväčší záujem o e-testy z čitateľskej gramotnosti. Druhou najčastejšou voľbou boli testy z anglického jazyka. Ďalšími v poradí boli testy na overovanie matematickej gramotnosti. Najmenej si školy vyberali testy z nemeckého jazyka.

NÚCEM poskytol v čase dištančného vzdelávania všetkým základným aj stredným školám vstup do systému E-test so skutočne bohatou ponukou jarných e-testovaní. Školy mohli svojim žiakom zadávať aj na diaľku online testy z čitateľskej, matematickej, prírodovednej, finančnej, štatistickej gramotnosti, ďalej to boli aj testy z matematiky, slovenského jazyka a literatúry a aj z cudzích jazykov – anglického a nemeckého jazyka.

„Učitelia mali možnosť využívať tieto testy na rozvíjanie gramotností žiakov, nie na overovanie a hodnotenie zapamätaných faktov,“ uviedla riaditeľka NÚCEM Romana Kanovská. „Testové úlohy boli vhodné na overenie toho, či žiaci dokážu prepájať poznatky z viacerých predmetov, ako vedia analyzovať texty a vyvodzovať súvislosti, overovali tiež, na akej úrovni je  logické myslenie žiakov,“ vysvetlila Kanovská.

Najväčšej obľube sa na základných aj stredných školách tešili e-testy z čitateľskej gramotnosti. NÚCEM vyhodnotil v období jarného e-testovania až 4 300 e-testov čitateľskej gramotnosti od stredoškolákov. Žiaci ôsmeho ročníka na základných školách vyriešili viac než 3 600 e-testov čitateľskej gramotnosti. 

„Test z čitateľskej gramotnosti sa teší na stredných školách veľkej obľube aj preto, lebo sa neviaže na ročníkmi predpísané učivo a žiaci v ňom pracujú s rôznymi zaujímavými východiskovými textami,“ opisuje test Alžbeta Palacková, odborníčka NÚCEM na tvorbu testov zo slovenského jazyka a literatúry a čitateľskej gramotnosti. „Textové ukážky obsahujú aj grafickú časť, môže to byť napr. mapa, v ktorej sa prepája oblasť histórie, geografie či základov ekonómie. V zadanom teste z čitateľskej gramotnosti žiaci pracovali s textami, ktoré boli tematicky zamerané na stredoveké hanzové mestá či na Pytagorovu vetu,“ vysvetlila Palacková.

mapa

Obr. Ukážka časti východiskového textu o hanzových mestách v teste z čitateľskej gramotnosti pre stredné školy

Úlohy na čitateľskú gramotnosť preverovali rôzne stupne zručností žiakov pri čítaní s porozumením – od jednoduchého vyhľadania priamo uvedeného faktu až po integráciu a interpretáciu myšlienok textu; od výberu správnej odpovede spomedzi daných možností po tvorbu vlastnej odpovede v otvorených úlohách.

Z hľadiska preferencií mali počas elektronického testovania žiaci veľký záujem aj o testy z anglického jazyka. Žiaci základných škôl vyplnili viac než 2 500 e-testov na úrovni A2. Vyše 2 200 e-testov z anglického jazyka na vyššej úrovni B1 zasa vyplnili žiaci stredných škôl. V systéme E-test v jarnom období vyriešili piataci na základných školách vyše 2 500 e-testov matematickej gramotnosti a aj deviataci základných škôl vyriešili vyše 1 500 e-testov matematickej gramotnosti. Najmenej školy zadávali svojim žiakom test z nemeckého jazyka na úrovni B1 (154 e-testov).

Žiaci riešili aj zábavno-vedomostné testy o čokoláde (vyše 1 200 e-testov) a o živote ropúch (takmer 1 300 e-testov).

Do jarného e-testovania sa zapájali žiaci základných aj stredných škôl všetkých krajov, pričom najviac žiakov sa zapojilo z Prešovského kraja (vyriešili vyše 7 700 e-testov), nasledovali žiaci z Nitrianskeho kraja (vyše 4 900 e-testov), Žilinského kraja (vyše 4 800 e-testov), Banskobystrického kraja (vyše 4 200 e-testov), Bratislavského kraja (vyše 3 300 e-testov), Košického kraja (vyše 2 600 e-testov), Trnavského kraja (vyše 1 400 e-testov) a Trenčianskeho kraja (takmer  1 400 e-testov).

Viac informácií o jarnom e-testovaní v roku 2020 nájdete tu: http://www.etest.sk/e-testovanie-jar-2020/


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky