Navigácia

Po prvýkrát sa do projektu FAST HEROES zapoja aj stredné školy a gymnázia

Medzinárodná iniciatíva FAST HEROES pozýva materské, základné a stredné školy, aby sa zapojili do štvrtého ročníka digitálneho vzdelávacieho projektu Rýchli Hrdinovia. Globálna iniciatíva, ktorá sa začína vo februári 2024 sa realizuje pod odbornou garanciou Svetovej organizácie pre cievne mozgové príhody (WSO) a iniciatívy Angels. Jej cieľom je vzdelávať deti o príznakoch cievnej mozgovej príhody, naučiť ich zavolať prvú pomoc včas a zachrániť tak život ich blízkym príbuzným. Na Slovensku realizuje kampaň pacientska organizácia Sekunda pre život, ktorá už oslovuje slovenské školy, aby sa zapojili do päťtýždňového bezplatného vzdelávacieho programu Hrdinovia FAST. Na Slovensku preberá nad kampaňou záštitu Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR. Projekt získal uznanie Európskej komisie za najlepšiu praktickú pomôcku pre školy vo vzdelávaní v oblasti zdravotníctva.

Vzdelávacie aktivity našli svoje opodstatnenie aj v materských a základných školách na Slovensku. Do projektu sa zapojilo takmer 30 tisíc žiakov a študentov z celého Slovenska. Všetky tieto iniciatívy vedú k tomu, že Slovensko v oblasti cievnych mozgových príhod urobilo obrovský pokrok. „Vidíme veľký zmysel vo vzdelávaní detí o tomto ochorení. Na Slovensku už máme deti, ktoré boli zapojené do projektu a zachránili svojich príbuzných a povedomie o cievnej mozgovej príhode sa vďaka nim dostalo aj k ich príbuzným. Preto do štvrtého ročníka iniciatívy FAST plánujeme pozvať aj študentov stredných zdravotných škôl a slovenských gymnázií“, povedala Ľubica Fidesová, ambasádorka FAST HEROES na Slovensku.

Deti a učitelia zo slovenských škôl získali v rámci minulého ročníka významné medzinárodné ocenenia. Za  záchranu svojho starého otca si medzinárodné ocenenie prevzala 9 ročná  Ninka Ivančíková zo Základnej školy v Seredi priamo v Mníchove. „Naučila som starkú prejavy cievnej mozgovej príhody a nakreslila som jej plagát. Starká si ho pripla na chladničku a keď neskôr starký dostal cievnu mozgovú príhodu, spomenula si na ochorenie, o ktorom sme spolu hovorili a rýchlo privolala sanitku,“ spomína Ninka.

Ďalšími finalistami, ktorí získali ocenenie za záchranu svojich starých rodičov bola aj Alexandra Csuporiová, 9 ročná žiačka Základnej Školy Gemerská Hôrka v Rožňave.

Od roku 2016 pacientska organizácia Sekunda pre život realizuje vzdelávacie aktivity s cieľom informovať verejnosť o príznakoch mŕtvice nakoľko práve čas je v tomto prípade veľmi dôležitý. „Pokiaľ pacienti alebo ich blízki rozpoznajú príznaky cievnej mozgovej príhody včas a privolajú prvú pomoc, majú veľkú šancu, že vďaka rýchlemu zásahu lekárov a poskytnutej liečbe budú žiť aj po mŕtvici plnohodnotný život,“ hovorí Ľubica Fidesová z pacientskej organizácie Sekunda pre život, ambasádorka FAST Heroes na Slovensku.

Medzi úspešnými školami, ktoré reprezentovali Slovensko v projekte FAST HEROES boli aj žiaci z Gymnázia Angely Merici v Trnave. Škola sa zapojila do medzinárodnej iniciatívy FAST HEROES už v minulom roku a dostala sa do kategórie TOP 10 ocenených škôl z celého sveta za získané vedomosti  detí v digitálnych kvízoch.

„Projekt FAST HEROES dal deťom veľmi veľa a zorientovali sa v problematike. Som presvedčená, že ak sa žiaci ocitnú s v situácii, že budú musieť zachraňovať svojho blízkeho, budú vedieť ako majú reagovať,“ hovorí riaditeľka Mgr. Andrea Kuracinová.

Veľký úspech v projekte dosiahli opäť aj žiaci z Oravy. Šikovní  žiaci zo Základnej školy v Liesku a Základnej školy P.O. Hviezdoslava preukázali veľký entuziazmus a získali v digitálnom projekte vysoký počet bodov. Vďaka vedomostným hrám a digitálnym schopnostiam získali pre školu aj ako jednotlivci vysoké skóre. Umiestnili sa na top priečkach 10 najlepších škôl, tried a jednotlivcov z pomedzi 25 zapojených krajín v projekte.

Úspešný medzinárodný projekt FAST HEROES si získal podporu slovenských neurológov, Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby OS ZZS a zdravotníkov z Červeného kríža, ktorí sa zúčastnili seminárov o cievnej mozgovej príhode priamo vo vybraných školách.

„Každoročne postihne mozgová mŕtvica na Slovensku viac ako 11 tisíc pacientov. Vďaka modernej liečbe a vzdelávacím aktivitám patrí Slovensko medzi popredné krajiny Európy, čo sa záchrany životov v dôsledku cievnej mozgovej príhody týka. Je preto dôležité, aby sa školy zapájali do vzdelávajúceho projektov, lebo sa zvyšuje povedomie o ochorení. Keď nám do nemocnice prídu pacienti včas, vieme ich zdravotný stav zvrátiť, vieme ich zachrániť,“ hovorí neurologička  Martina Chovancová.

Ocenenie získala aj učiteľka Agáta Tylková, ktorá vedie krúžok záchranárov a pracuje na Základnej škole v Humennom. Sama vie aké je zdravie dôležité, lebo má problém so srdiečkom a implantovaný kardiostimulátor. "Keď prišla do školy ponuka zapojiť sa do projektu, neváhala som ani chvíľu. Zapojili sme žiakov prvého a druhého stupňa. Nadviazali sme kontakt aj s mladými ľuďmi zo Slovenského červeného kríža v Humennom a pozvali ich do školy. Ukázali nám ukážky prvej pomoci a potom si ju žiaci mohli vyskúšať na figurínach,“ povedala Agáta Tylková.

Kampaň FAST Heroes je určená pre cieľové skupiny  detí vo veku od 5 do 9 rokov. Pre staršie deti od 10 rokov  na druhom stupni základných škôl je vytvorený vzdelávací ambasádorský program podporený náučnými videami, v rámci ktorých sa spolu s učiteľmi naučia rozpoznávať príznaky ochorenia a zamerajú sa hlavne na rizikové faktory cievnej mozgovej príhody. Novinkou  v projekte je modul určený špeciálne pre stredné zdravotné školy a slovenské a bilingválne gymnázia.

Názov Hrdinovia FAST pochádza z anglickej skratky pre určenie príznakov cievnej mozgovej príhody kde F znamená tvár, A – končatina, S – reč, T – čas.

Do bezplatného päťtýždňového vzdelávacieho programu Hrdinovia FAST  sa môžu školy prihlásiť cez oficiálnu webovú stránku https://bit.ly/hrdinovia_112, kde zaregistrujú svoju školu, jednotlivé  triedy a nájdu aj doplňujúce informácie k samotnému projektu.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky