Po prevzatí vysvedčení čakajú žiakov dvojmesačné prázdniny

     Približne 427-tisíc žiakov základných škôl, 230-tisíc stredoškolákov a viac ako 34-tisíc žiakov špeciálnych škôl si zajtra 27. júna 2014 prevezme z rúk svojich triednych učiteľov koncoročné vysvedčenia. Slávnostný akt sa uskutoční v 2 159 základných školách, 706 stredných školách a 366 špeciálnych školách.
     Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušan Čaplovič s blížiacim sa koncom školského roka 2013/2014 v tejto súvislosti ďakuje učiteľom, rodičom aj žiakom za úspešné zvládnutie školského roka, ktorý bol ďalšou významnou etapou v ich živote. „Rád by som preto poďakoval učiteľom za to, že aj v tomto školskom roku odovzdávali múdrosť a šírili vzdelanie, a to v rámci výučby, ako aj pri mnohých mimoškolských aktivitách. Som presvedčený, že poďakovať treba aj rodičom, ktorí vedia, že motivácia k vzdelávaniu patrí medzi priority každej rodiny,“ konštatuje minister Dušan Čaplovič a dodáva, „žiaci nastupujú na dvojmesačné prázdniny, ktoré, verím, budú pre každého obdobím oddychu, príjemných zážitkov a naberania síl do nového školského roka.“
     Minister školstva na margo končiaceho školského roka zdôrazňuje: „Tento rok bol obdobím pozitívnych zmien. V mnohých školách sme zriadili laboratória na výučbu prírodovedných predmetov. Žiaci získali kvalitný digitálny obsah. Do škôl prichádzajú tablety a interaktívne tabule. Samozrejme, s týmito opatreniami súvisia aj niektoré legislatívne úpravy. Som presvedčený, že každý náš krok v tomto školskom roku sledoval kľúčové kritérium, ktorým je - pre rezort školstva, ale i pre učiteľov, rodičov a žiakov - kvalita.“ 
     Pri príležitosti ukončenia školského roka v piatok 27. júna 2014 o 15.30 hod. navštívi minister Dušan Čaplovič Materskú školu v Lehote (okres Nitra). Budúcim prvákom slávnostne odovzdá osvedčenia o absolvovaní predprimárneho vzdelávania a symbolicky sa tak spolu s nimi rozlúči s materskou školou. Spolu s 24 deťmi z Materskej školy v Lehote by na plnenie povinnej školskej dochádzky malo v budúcom školskom roku nastúpiť celkovo 54 174 prvákov.
     Hneď po víkende v pondelok 30. júna 2014 sa školákom začnú letné prázdniny a potrvajú až do 29. augusta 2014. Do školských lavíc zasadnú opäť v novom školskom roku 2014/2015, a to v utorok 2. septembra 2014.
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra  

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky