Po piatykrát ocenia najlepších slovenských inovátorov a inovácie

  • Dátum: 10.10.2017
      V stredu 11. októbra 2017 sa v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave na Lamačskej cesta 8/A uskutoční slávnostné vyhlásenie výsledkov celoslovenskej súťažeCena za transfer technológií na Slovensku 2017.
     Piaty ročník súťaže sa opäť zameral na inovatívne myšlienky, ich pôvodcov a pracoviská, na ktorých vznikajú. Podstatou je v tomto prípade prepojenie výskumu s praxou, ktoré reprezentuje pojem transfer technológií. Vyhlasovateľom súťaže je CVTI SR, ktoré aj takýmto spôsobom motivuje vedecko-výskumných pracovníkov k aktívnej spolupráci s podnikateľskou sférou. Je to cesta ako dostať do povedomia širokej verejnosti význam ich vedeckej práce pre bežnú prax.
     Udelenie cien za transfer technolóigií je sprievodným podujatím konferencie Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí. Tá už po siedmykrát otvára priestor pre diskusiu o aktuálnych otázkach v tejto oblasti a  spoločné zdieľanie skúseností tak manažérov vedy a výskumu, ako aj vedeckých pracovníkov, ale aj záujmcov  zo strany študentov či podnikateľov. Nosnými témami aktuálneho ročníka konferencie je priamy transfer technológií a zakladanie spin-off spoločností.
     Konferencia sa usktutoční v dňoch 10. a 11. 10. 2017 v priestoroch CVTI SR. Prvý konferenčný deň prináša sprievodné podujatie Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) pod názvom SIEA Innovation Day, kde sa diskutujúci odborníci zamyslia nad tým, ako môžu firmy prežiť v dobe inovácií či aká je úloha klastrov pre rozvoj inovácií na Slovensku. V rovnaký deň sa uskutoční aj odborný seminár pre pracovníkov v oblasti transferu technológí  a manažérov vedy a výskumu k spomínaným ťažiskovým témam konferencie.
 
Konkrétne informácie o podujatí sú dostupné na webovej stránkewww.nptt.sk.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku