Navigácia

Po dvojročnej odmlke sa konala Odborná príprava v oblasti krízového manažmentu

V súlade s plnením úloh a opatreniami stanovených Plánom hlavných úloh v oblasti civilného núdzového plánovania krízového manažmentu na rok 2022 po dvojročnej odmlke spôsobenej pandémiou COVID -19, oddelenie krízového manažmentu MŠVVaŠ SR zorganizovalo v dňoch 6.6. – 8.6.2022 v Trenčianskych Tepliciach Odbornú prípravu v oblasti krízového manažmentu, krízového plánovania, obrany, hospodárskej mobilizácie, civilnej ochrany obyvateľstva a ochrany utajovaných skutočností.

ilustračné foto

Odbornej prípravy sa zúčastnili zamestnanci verejných vysokých škôl, ktorí zabezpečujú úlohy bezpečnosti, obrany,  hospodárskej mobilizácie a ochrany utajovaných skutočností. V rámci odbornej prípravy bol účastníkom prezentovaný  najnovší vývoj v oblasti bezpečnosti, obrany, OÚS, hospodárskej mobilizácie a kybernetickej bezpečnosti, ako aj riešenie krízy s utečencami.

Odborné zhromaždenie naplnilo svoje ciele, zamestnanci verejných vysokých škôl hodnotili prezentovanie vybraných oblastí pozitívne a aktívne sa zapájali do diskusie v rámci ktorej nám priblížili nie len ich pohľad na aktuálnu situáciu krízy s utečencami a reálny dopad na ich vysoké školy ale aj zhodnotili spoluprácu MŠVVaŠ SR počas pandémie COVID-19.  

 


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky