Platy pre asistentov učiteľov a financovanie centier voľného času - minister diskutoval s riaditeľmi a odborármi v Košickom kraji

     Minister školstva sa po výjazdovom rokovani vlády v Rimavskej Sobote stretol aj so 400 riaditeľmi a učiteľmi ZŠ a SŠ Košického kraja. Viac ako dve hodiny diskutovali spolu v aule SOŠ automobilovej v Košiciach.
     Jednou z tém bol nedostatok financií najmä pre nepedagogických pracovníkov. Minister Plavčan uznal, že ich platy sú naozaj veľmi nízke, ale opäť zdôraznil, že ide o medzirezortnú tému a tento problém nemôže riešiť len jeho rezort. V súčasnosti na zlepšení situácie pracuje odborná skupina v súčinnosti so štátnou správou.
     Diskutujúcich, ktorí položili desiatky konkrétnych odborných otázok, trápil aj nedostatok asistentov. „Máme z rozpočtu sľúbené finančné prostriedky na platy pre 1 650 asistentov učiteľov“, uviedol minister. 
     Hovorilo sa aj o financovaní centier voľného času. Podľa ministra ide na CVČ veľká časť financií, vyčlenených na mimoškolské aktivity pre mládež. „Bude potrebné spraviť podrobný monitoring, ako chodia deti do CVČ, presne koľko krúžkov navštevujú, ako sú využívané kapacity zariadení CVČ," dodal minister.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky