Platby z eurofondov pre operačný program Výskum a vývoj boli odblokované

     Platby pre operačný program Výskum a vývoj, ktoré zablokovala EK dňa 11. 03. 2016 z dôvodu rôznych pochybení (týkali sa hlavne neoprávnených výdavkov a nedostatkov v riadení a kontrole operačného programu), boli odblokované. Podarilo sa to vďaka úsiliu riadiaceho orgánu a splneniu všetkých požiadaviek EK.
     Aby v budúcnosti nedochádzalo k podobným prípadom, vláda SR poverila Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu právomocou krízovo riadiť dotknuté riadiace orgány. V praxi to znamená, že úrad bude schvaľovať, priebežne monitorovať a vyhodnocovať tzv. záväzné plány. Tieto budú pre ministerstvá povinné a budú sa týkať zazmluvňovania, čerpania a dosahovania výsledkov v oblasti štrukturálnych fondov. Riadiace orgány budú musieť podľa nich postupovať. V opačnom prípade môže nad nimi prebrať dočasnú správu práve úrad podpredsedu vlády Petra Pellegriniho. 

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky