Plán činností VEGA na rok 2020

Predsedníctvo VEGA na svojom zasadnutí 13. 11. 2019 schválilo plán činností VEGA do konca roka 2020.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku