Plán činností VEGA na rok 2015

Predsedníctvo VEGA na svojom zasadnutí 13. 11. 2014 schválilo plán činností VEGA na rok 2015.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku