Plán činností VEGA na rok 2014

Predsedníctvo VEGA schválilo plán činností VEGA na nasledujúci rok.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku