Plán činností VEGA do konca roka 2019

Predsedníctvo VEGA na svojom zasadnutí 13. 11. 2018 schválilo plán činností VEGA do konca roka 2019.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku