Plán činností VEGA do konca roka 2018

Predsedníctvo VEGA na svojom zasadnutí 15. 11. 2017 schválilo plán činností VEGA do konca roka 2018.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku