Plán činností VEGA do konca roka 2017

Predsedníctvo VEGA na svojom zasadnutí 11. 11. 2016 schválilo plán činností VEGA do konca roka 2017.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku