Plán činností VEGA do konca roka 2012 a na rok 2013

Predsedníctvo VEGA schválilo plán činností VEGA na ďalšie obdobie.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku