Plán činností VEGA do konca 6. funkčného obdobia

Predsedníctvo VEGA na svojom zasadnutí 12. 11. 2015 schválilo plán činností VEGA v roku 2016 do konca 6. funkčného obdobia.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku