Navigácia

Písomné maturity čakajú viac ako 40 700 maturantov

     V utorok 14. marca 2017 sa začína týždeň písomných maturít. Na maturitné skúšky sa prihlásilo 40 730  žiakov, ktorí budú písať maturitné testy na 702 stredných školách s vyučovacím jazykom slovenským, maďarským a ukrajinským. Na maturitu zo slovenského jazyka a literatúry sa prihlásilo 37 612 žiakov. Vyše tri štvrtiny maturantov si spomedzi cudzích jazykov zvolili angličtinu. Celkovo 1 300 žiakov z bilingválnych stredných škôl, ktoré nemajú uzavretú medzinárodnú zmluvu, bude po prvýkrát vykonávať maturitnú skúšku z druhého vyučovacieho jazyka na úrovni C1 Spoločného európskeho referenčného rámca.
     Prvou skúškou pre maturantov bude v utorok 14. marca 2017 externý test a slohová práca zo slovenského jazyka a literatúry, resp. v prípade žiakov s vyučovacím jazykom maďarským to bude test a slohová práca zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry. 
     V stredu 15. marca 2017 budú všetci maturanti písať externý test a slohovú prácu z vybraného povinného cudzieho jazyka na úrovni B1 a B2. Pre žiakov z bilingválnych stredných škôl, ktoré nemajú uzavretú medzinárodnú zmluvu, je v tomto čase určený externý test a slohová práca z druhého vyučovacieho jazyka na úrovni C1. Nasledujúci deň, vo štvrtok 16. marca 2017, čaká maturantov, ktorí sa prihlásili na maturitu z matematiky, externý test z tohto predmetu. Maturitný týždeň uzavrie v piatok 17. marca 2017 test a slohová práca z vyučovacieho jazyka (maďarského a ukrajinského) pre žiakov škôl týchto národnostných menšín.
     Témy písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (slohovej práce) z vyučovacích jazykov budú opäť vyžrebované a vyhlásené prostredníctvom živého vysielania v RTVS – v Rádiu Slovensko (v utorok a piatok o 12.20 hod.) a zverejnené na internetových stránkach Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (www.minedu.sk), Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (www.nucem.sk), CVTI SR - školských výpočtových stredísk (www.svs.edu.sk, maturita.svsbb.sk). Zadania slohových prác z cudzích jazykov budú po vyžrebovaní zverejnené len prostredníctvom uvedených internetových stránok. 
      Tradične najvyšší počet maturantov - 37 612 bude maturovať z povinného slovenského jazyka a literatúry. Test a sloh z predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra by malo absolvovať 1 743 žiakov zo škôl a tried s vyučovacím jazykom maďarským. Títo žiaci budú takisto maturovať z predmetu maďarský jazyk a literatúra, prihlásených je 1 733 žiakov. Ukrajinský jazyk a literatúra čaká 40 žiakov. Matematiku ako voliteľný predmet si na maturitnú skúšku vybralo 4 926 žiakov.
       Z cudzích jazykov si žiaci vyberali najmä anglický jazyk, na ktorý sa prihlásilo 30 815 maturantov (úroveň B1 – 20 358, úroveň B2 – 10 457). V poradí záujmu nasleduje tradične nemecký jazyk, ktorý si vybralo spolu 3 564 žiakov. Tretím cudzím jazykom v poradí je ruština, z ktorej bude maturovať 762 žiakov. Nasleduje francúzsky jazyk (20 maturantov) a španielsky jazyk (9 maturantov). Najmenej žiakov sa opäť prihlásilo na maturitnú skúšku z talianskeho jazyka - 5.
      Žiaci bilingválnych škôl si ako druhý vyučovací jazyk vyberali na úrovni C1 najmä anglický jazyk – 1 211 žiakov, nemecký jazyk – 67 maturantov a ruský jazyk – 22 žiakov.
      Žiaci certifikačných stredných škôl si mohli opäť zvoliť absolvovanie maturitných testov z vyučovacích jazykov a matematiky elektronickou formou pomocou počítača. Na elektronickú maturitu sa prihlásilo viac ako 1 500 žiakov z takmer 100 škôl .
      Výsledky riadneho termínu externej časti maturitnej skúšky si všetky školy môžu preberať 3. mája 2017 elektronickou formou. Výsledky žiakov v papierovej forme budú školám doručené v dňoch 4. – 5. mája 2017.
      Náhradný termín písomných maturít, ktorý je určený pre žiakov, ktorí sa zo zdravotných dôvodov nemôžu zúčastniť na riadnom termíne, je naplánovaný na 4. – 7. apríla 2017. Opravný termín písomných maturít sa uskutoční od 5. – 8. septembra 2017.
     Všetky informácie o príprave a priebehu MATURITY 2017 sú dostupné na stránke Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania - http://www.nucem.sk/sk/maturita a http://www.etest.sk/e-maturita-2017/.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky