Piaty ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku

21.11.2008

     Od 24. do 28. novembra 2008 sa uskutoční  v poradí už 5. ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ktorý organizuje Ministerstvo školstva SR v spolupráci s partnermi.
     Jeho cieľom je vytvárať podmienky na rozvoj vedy a techniky v spoločnosti, stimulovať záujem mladých ľudí o vedu a kariéru vo výskume, ale aj zvýšiť informovanosť verejnosti o úlohe vedy a techniky v každodennom živote. Hlavnou témou piateho ročníka je Slovensko a európsky výskumný priestor.
     Okrem hlavných podujatí sa počas Týždňa vedy a techniky uskutočnia aj sprievodné aktivity na celom území Slovenska vo forme dní otvorených dverí, prednášok, seminárov, prezentácií projektov, konferencií, výstav či workshopov.

Hlavné podujatia

  24. novembra
Konferencia Quo vadis vzdelávanie k vede a technike na stredných školách?
Miesto a čas: Technopol, Kutlíkova 17, Bratislava, 10.00 hod.
- 11.30 hod. - príhovor podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja

  25. novembra
Odovzdávanie cien podpredsedom vlády a ministrom školstva Jánom Mikolajom úspešným žiakom základných škôl a osemročných gymnázií vo výtvarnej súťaži Príroda, priateľka človeka.
Miesto a čas: Centrum vedecko-technických informácií, Lamačská ul., Bratislava, 13.00 hod.

  26. novembra
Vyhlásenie výsledkov publicistickej súťaže žiakov stredných škôl a študentov vysokých škôl a doktorandov s názvom Nakŕmi veda ľudstvo?
Miesto a čas: Centrum vedecko-technických informácií, Lamačská ul., Bratislava, 13.00 hod.

  27. novembra
Národná konferencia Slovensko a európsky výskumný priestor.
Miesto a čas: aula Slovenskej technickej univerzity, Mýtna ul. 36, Bratislava, 8.00 hod.
Odovzdávanie Cien podpredsedu vlády a ministra školstva SR za vedu a techniku za rok 2008.
Miesto a čas: historická budova Národnej rady SR, Župné námestie, Bratislava, 19.00 hod.

Bratislava 21. november 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku