Peer Review – nástroj podporujúci zabezpečovanie kvality odborného vzdelávania

  • Foto: ŠIOV
  • Dátum: 04.03.2021

On-line podujatie národného referenčného miesta EQAVET

logo ŠIOV

Národné referenčné miesto EQAVET (Odbor európskych politík, ŠIOV) pripravuje v spolupráci s Európskou komisiou online konferenciu Peer Review – nástroj podporujúci zabezpečovanie kvality OVP, ktorá sa uskutoční 11. marca 2021, v čase 10.00 – 14.45. Účastníkmi konferencie budú zástupcovia Európskej komisie, Národných referenčných miest EQAVET v členských štátoch EÚ a ďalší záujemcovia o túto tému.

Európska metóda vzájomného hodnotenia kvality OVP, peer review, je používaná na zabezpečenie a zlepšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy na rôznych úrovniach. Viac o metóde peer review.

Cieľom aktivity je informovať účastníkov o spôsoboch využívania metódy na regionálnej úrovni a úrovni odborných škôl v rôznych členských štátoch. Zároveň však aj informovať o využívaní metódy pri hodnotení opatrení na systémovej úrovni, čo je novinkou pre členské štáty zavedenou novým Odporúčaním pre OVP pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť (2020).

Konferencia sa bude konať v anglickom jazyku bez tlmočenia.

V prípade záujmu sa prosím registrujte do 9. marca 2021. Registrovaným účastníkom bude zaslaný link ku konferencii. Konferencia sa uskutoční prostredníctvom MS TEAMS. 

V prípade otázok nás prosím kontaktujte na eqavet@siov.sk

Program konferencie na stiahnutie    
Background paper na stiahnutie

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku