Pedagógovia si prevezmú medaily sv. Gorazda

  • Dátum: 27.03.2008

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj ocení pri príležitosti Dňa učiteľov desiatky slovenských pedagógov. V Mestskom divadle v Levoči si v piatok 28. marca 2008 o 11. hod. z jeho rúk preberú 10 Veľkých, 20 Malých medailí svätého Gorazda a 20 ďakovných listov.
    
Učitelia budú ocenení za dlhoročnú pedagogickú prácu, tvorivý prístup k vyučovaniu, ale aj za manažérske úspechy, starostlivosť o nadaných žiakov a angažovanosť v mimoškolských aktivitách.
     Tradičné odovzdávanie Gorazdových medailí sa uskutočňuje už jedenásty raz. Tento rok ocení Ministerstvo školstva SR prácu učiteľov presne v deň narodenia významného učenca a pedagóga Jána Amosa Komenského, ktorý je zároveň Dňom učiteľov.

Bratislava 27. marca 2008

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku