Pedagógovia Gymnázia sv. Cyrila a Metoda v Nitre diskutovali o ďalšom vzdelávaní učiteľov a získavaní kreditov

05.02.2010

     Zákon o pedagogických zamestnancoch a získavanie kreditov za ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov boli najčastejšie témy, o ktorých dnes v Nitre na stretnutí diskutovali podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj a učitelia Gymnázia sv. Cyrila a Metoda.
     "Naše školstvo má vysokú úroveň," potvrdil minister, "ale absentujú kritériá kvality dobrého pedagóga. Momentálne najmerateľnejšie je dosiahnuté vzdelanie," vysvetlil systém kreditového oceňovania a následného zvyšovania ohodnotenia učiteľov v praxi. Zároveň zdôraznil potrebu ustavičného napredovania pedagogických zamestnancov vo svojom odbore. V diskusii pripomenul najväčšie zmeny, ktoré ministerstvo v školstve urobilo za posledné dva roky. Ocenil vznik priestoru na vlastné školské vzdelávacie programy a profilácie škôl s využitím  vlastného dôrazu na konkrétne predmety.
     Diskutovalo sa aj o zameraní národných projektov a príprave dátového centra. Učitelia vyjadrili svoje skúsenosti s elektronickými žiackymi knižkami a spoluprácou s rodičmi. V centre ich záujmu bola aj výška pedagogického úväzku, ale aj prepojenie požiadaviek vysokých škôl na vedomosti stredoškolákov. Prítomní sa zhodli na väčšej potrebe duševnej podpory žiakov dnešnej generácie a akútnej potrebe zvýšenia participácie rodiny a jej vplyvu na výchovno-vzdelávací proces žiakov. Podpredseda vlády a minister školstva navštívil aj triedy žiakov oboch stupňov gymnázia. Počas návštevy si prezrel priestory budovy školy a zrekonštruovaných telocviční a posilňovne.

Nitra 5. február 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku