Pedagogickoorganizačné pokyny na školský rok 2009/2010

29.04.2009

MŠ SR schválilo dňa 9. apríla 2009 na 7. gremiálnej porade ministra školstva Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2009/2010. Pedagogicko-organizačné pokyny sú zverejnené v sekcii Regionálne školstvo - Metodické pokyny a usmernenia.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku