Parlament zrušil neplatné ustanovenie zákona o vysokých školách

27.03.2008

     Na zasadnutí Národnej rady SR 26. marca 2008 bolo poslaneckým návrhom formálne zrušené neúčinné ustanovenie zákona o vysokých školách.
    
Do vstupu Slovenska do Európskej únie sa vzťahovalo na vysokoškolských pedagógov a umožňovalo im pracovať najviac 58 hodín týždenne. Od 1. mája 2004 je pre pracovnoprávne vzťahy vysokoškolských učiteľov záväzný  Zákonník práce, ktorý toto obmedzenie vylúčil. Zákonník práce síce predpisuje maximálny 48-hodinový týždenný pracovný čas, ale ten sa týka iba jedného pracovného úväzku.

Bratislava 27. marca 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku