Parlament bude rokovať o športe aj mládeži

30.06.2008

     V utorok 1. júla 2008 sa bude parlament na pokračovaní 24. schôdze zaoberať vládnym návrhom zákona o organizácii a podpore športu a zákona o podpore práce s mládežou. Obidva predpisy prerokujú poslanci v druhom čítaní.
   Zákon o organizácii a podpore športu legislatívne rieši základné priority štátu, ktorými sú športovanie detí a mládeže mimo školského vyučovania, starostlivosť o športovo talentovanú mládež a starostlivosť o športovú reprezentáciu Slovenskej republiky. Nová právna úprava špecifikuje aj ďalšie oblasti - boj proti dopingu v športe a postavenie Antidopingovej agentúry Slovenskej republiky, rozhodovanie sporov v športe či zriadenie a správu informačného systému o športe.
     Zákon o podpore práce s mládežou svojím obsahom zabezpečí kvalitnejšie podmienky na formovanie mladého človeka ako aktívneho občana, ktorý sa spolupodieľa na kvalite svojho života. Upravuje napríklad podmienky prijatia štátnych príslušníkov tretích krajín na účely štúdia, výmenu žiakov a dobrovoľnú prácu.

Bratislava 30. júna 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku