Navigácia

Pandémia ako impulz pre inovácie v kariérovom poradenstve na Slovensku

Centrum Euroguidance a Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry po dvanástykrát ocenili inšpiratívne aktivity a služby v oblasti kariérového poradenstva na Slovensku. Do súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2020 sa zapojilo 18 organizácií naprieč celým Slovenskom.

Prihlásené príspevky aj tento rok potvrdili, aké rôzne podoby môže mať kariérové poradenstvo – od kariérovej výchovy pre žiakov cez online zážitkové poradenstvo až po pomoc cudzincom s pracovnou integráciou. Všetky prihlásené príspevky zároveň spojila snaha vysporiadať sa s aktuálnou pandemickou situáciou, aby tak mohli byť služby kariérového poradenstva dostupné ľuďom aj naďalej.

Celosvetová pandémia Covid-19 zásadne ovplyvnila prácu kariérových poradcov na Slovensku. Kvôli prísnym protiepidemiologickým opatreniam mnohí z nich prišli o možnosť stretávať sa s klientmi osobne a pomáhať im v otázkach kariérového smerovania. Táto náročná situácia sa ale stala pre mnohých poskytovateľov impulzom inovovať a doplniť svoje existujúce služby, a ostať tak k dispozícii svojim klientom aj v dnešných ťažkých časoch.

Aj na tieto služby sa zamerala súťaž Národná cena kariérového poradenstva 2020, v rámci ktorej sú každoročne oceňované inšpiratívne služby v oblasti kariérového poradenstva.

V roku 2020 sa prvou ocenenou organizáciou stalo občianske združenie Mareena, ktoré svoje existujúce služby kariérového poradenstva pre cudzincov a ľudí s udelenou medzinárodnou ochranou prispôsobilo súčasnej pandemickej situácii. V dôsledku pandémie mnoho z jej klientov stratilo prácu. Organizácia tak spustila pre cudzincov komplexnú podpornú online službu, ktorá pozostáva z online webinárov, mentoringu a poskytovania informácií o aktuálnych opatreniach štátu a situácii na trhu práce.

Ocenenie v súťaži získalo aj Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach, ktoré vo vlastnej réžii a z iniciatívy mimoriadne angažovanej výchovnej poradkyne už 6. rok organizuje regionálny veľtrh vysokých škôl – prvý svojho druhu na východnom Slovensku. Rozvíjanie a rozširovanie tohto veľtrhu je dôkazom obrovskej odhodlanosti a angažovanosti pedagógov gymnázia.

Skupina nadšencov z platformy Zmudri.sk ukázala, ako prispôsobiť vzdelávanie súčasnej generácii mladých. Na svojej platforme zmudri.sk pravidelne zverejňujú videokurzy na rôzne témy vrátane prípravy mladých ľudí na vlastnú kariéru a život po škole. Videokurzy zároveň slúžia ako užitočný online nástroj pre kariérových poradcov a pedagógov, s ktorými tím Zmudri.sk aktívne spolupracuje. To všetko im vyslúžilo ocenenie v Národnej cene kariérového poradenstva 2020.

Štvrtým tohtoročným oceneným je Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, ktorá súťažou Podpor svoj odbor ukázala, ako sa dajú propagovať študijné a učebné odbory efektívnou, ale nenásilnou formou. Súťažné videá o potravinárskych a poľnohospodárskych odboroch vytvárali sami študenti odborných škôl. O víťazných videách následne rozhodli v hlasovaní žiaci základných škôl za pomoci kariérových poradcov.

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry sa ako spoluorganizátor sútaže rozhodlo udeliť dve osobitné ocenenia: Alternatíve – Centru nezávislého života za príkladnú prácu s mladými ľuďmi so sociálnym a zdravotným znevýhodnením v rámci Tranzitného programu Zo školy do života a Kariérnemu centru Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici za spustenie online podujatia Kariérna cesta UMB a za dlhoročný progres v skvalitňovaní služieb kariérového poradenstva pre študentov.

Súťaž Národná cena kariérového poradenstva 2020 pripomenula, akú dôležitú a nezastupiteľnú úlohu majú kariéroví poradcovia pri pomoci ľuďom zorientovať sa v dnešnom zložitom svete. „Je dôležité, aby sa služby kariérového poradenstva aj naďalej skvalitňovali a sprístupňovali čo najväčšiemu počtu ľudí, špeciálne tak najviac ohrozeným skupinám. Pandémia koronavírusu už dnes negatívne ovplyvňuje životy a kariéry mnohých obyvateľov, ktorí budú pre návrat do normálu potrebovať práve dostupné a kvalitné služby kariérového poradenstva,“ uzavrel Ladislav Ostroha, jeden z organizátorov súťaže.

Web súťaže: www.euroguidance.sk/nckp


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky