P. Plavčan: Aj veda a SAV budú patriť medzi priority

  • Dátum: 08.04.2016
     Jednou z prvých oficiálnych ciest ministra Petra Plavčana bola návšteva Slovenskej akadémie vied (SAV), ktorú samotný minister zaradil k hlavným vedeckým baštám na Slovensku.
     Počas stretnutia sa minister školstva, vedy, výskumu a športu SR a zástupcovia akadémie dotkli viacerých oblastí týkajúcich sa tejto vedeckej inštitúcie, deklarovali však najmä vzájomnú podporu v aktivitách vedúcich k vyššej efektivite výskumu v SAV.
     „Je potrebné identifikovať, čo je naozaj kvalitný výskum“, uviedol minister Plavčan a zároveň prezradil: „S radosťou som informoval vedenie SAV, že časť Veda, v rámci Programového vyhlásenia vlády, bude patriť medzi najvýznamnejšie a veda sa stáva rozhodujúcim prvkom ďalšieho rozvoja Slovenska.“
     Počas stretnutia sa minister a predsedníctvo Slovenskej akadémie vied dotkli aj podpory mladých vedeckých pracovníkov, potrebe podpory súťažného systému vo vede a nových projektov, ktoré Slovenská akadémia vied spúšťa od roku 2016. Dôležitou bola aj téma transformácie ústavov SAV na verejné vedecké inštitúcie. Táto problematika je ministrovi veľmi blízka, prípravou daného zákona sa zaoberal na pozícii generálneho riaditeľa sekcie vysokých škôl, vedy a výskumu, na ktorej pôsobil pred nástupom na pozíciu ministra. 
     K zlepšeniu vnímania Slovenskej akadémie odbornou, ale i laickou verejnosťou podľa slov Pavla Šajgalíka, predsedu SAV, prispeje aj komplexná akreditácia, ktorá inštitúciu čaká v najbližšom období: „Hodnotenie vedeckej úrovne pracovísk SAV panelom medzinárodne uznávaných expertov je určite krokov vpred. Veríme, že na základe tohto pilotného projektu SAV podobný model hodnotenia prijmú aj iné inštitúcie a následne bude možné nastaviť nový model financovania, kde bude jasne určené, čo je súťažná zložka vedeckej práce, podpory vedy a čo je inštitucionálna zložka.“
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku