Oznamy a správy 2010

Agentúra ponúka uchádzačom o NFP možnosť osobne prekonzultovať formálnu správnosť ich žiadosti

     Ešte do piatka 16. apríla 2010 môžu žiadatelia výziev zameraných na podporu výskumno-vývojových centier v rámci schémy na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci) požiadať Agentúru MŠ …

Minister Ján Mikolaj sa zúčastnil na medzinárodnej konferencii o inováciách a transfere technológií

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa dnes 13. apríla 2010 v Bratislave zúčastnil na medzinárodnej konferencii o inováciách a transfere technológií.     Ján Mikolaj vo svojom…

Minister Ján Mikolaj sa zúčastní na medzinárodnej konferencii o inováciách a transfere technológií

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa zajtra 13. apríla 2010 zúčastní na medzinárodnej konferencii o inováciách a transfere technológií (Conference on Innovation Policy and T…

Ján Mikolaj bude rokovať s členmi Rady ZMOS

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa zajtra 13. apríla 2010 zúčastní na rokovaní Rady Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) na Štrbskom Plese. Témou rokovania budú aktuáln…

Projekt vzdelávania učiteľov v informatike pokračuje 2. kolom

     Do 30. apríla 2010 majú možnosť učitelia prihlásiť sa do druhého kola projektu Európskeho sociálneho fondu Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl v predmete  informatika …

Ján Mikolaj otvoril zrekonštruované priestory Fakulty architektúry STU v Bratislave

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj dnes slávnostne otvoril zrekonštruované priestory budovy Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave. Rekonštr…

Ján Mikolaj sa zúčastní na otvorení zrekonštruovaných priestorov Fakulty architektúry STU v Bratislave

      Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa v pondelok 12. apríla 2010 zúčastní na slávnostnom otvorení zrekonštruovaných priestorov na Fakulte architektúry Slovenskej technickej …

Uzávierka súťaže pre mladých výtvarníkov sa blíži

     Žiakom základných škôl, ktorí majú záujem zapojiť sa do výtvarnej súťaže na tému Moderná škola, ostáva už len pár dní na poslanie prác. Aktívnou účasťou majú šancu prispieť k zviditeľneniu svo…

Vďaka zrekonštruovanej streche vyučovací proces bez ohrozenia

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj navštívil Základnú školu Mansvéta Olšovského a Gymnázium sv. Františka Assiského v Malackách.     Vedenie školy oboznámilo ministra s prieb…

Celoštátne kolo fyzikálnej olympiády sa bude konať v Trenčíne

     V dňoch  9. - 10. apríla 2010 sa na Gymnáziu Ľudovíta Štúra v Trenčíne uskutoční celoštátne kolo Fyzikálnej olympiády (FO) žiakov základných a stredných škôl. Slávnostné vyhodnotenie a odovzda…

Minister školstva navštívi základnú školu a gymnázium v Malackách

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj v piatok 9. apríla 2010 navštívi cirkevnú základnú školu a cirkevné gymnázium v Malackách, kde sa stretne so študentmi aj pedagógmi. V rámc…

Účastníkov „Cesty vďaky“ prijme štátna tajomníčka Bibiána Obrimčáková

     Cyperskí absolventi slovenských univerzít zavítajú vo štvrtok 8. apríla 2010 o 14.00 hod. na pôdu Ministerstva školstva SR. Delegáciu s názvom „Cesta vďaky" prijme štátna tajomníčka pre region…

Minister Ján Mikolaj sa zúčastní na spomienkovom podujatí pri príležitosti víťazstva nad fašizmom

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj si zajtra 7. apríla 2010 uctí na Slavíne pamiatku obetí 2. svetovej vojny. Podujatie, ktorého sa zúčastní i prezident Ruskej federácie  Dmi…

Minister školstva na oceňovaní našich najúspešnejších olympionikov

     V stredu 7. apríla 2010 sa podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj zúčastní na slávnostnom podujatí GALAVEČER OLYMPIZMU. Ocenení na ňom budú naši najúspešnejší olympionici z hier …

Stanovisko MŠ SR k uznávaniu slovenských vysokoškolských dokladov o vzdelaní v Nemecku

     Ministerstvo školstva SR dlhodobo a bezproblémovo spolupracuje s partnerskou organizáciou na uznávanie dokladov o vzdelaní v Nemecku (Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen im Sekretari…

Stredné školy sa môžu prihlásiť do projektu Modelový Európsky parlament

     V poradí už 6. ročníkom pokračuje aj tento rok projekt Modelový Európsky parlament (MEP).  Určený je pre žiakov stredných škôl, ktorým chce poskytnúť ucelenejší pohľad na proces európskej spol…

Vláda schválila úlohy v oblasti politiky mládeže na najbližšie dva roky

     Návrhy a úlohy na roky 2010 až 2011 v oblasti mládeže schválila na dnešnom rokovaní vláda SR. Prijatý akčný plán politiky mládeže na roky 2010 - 2011 vyplýva z Kľúčových oblastí a akčných plán…

Mediálna a informačná technika pre študentov Katolíckej univerzity v Ružomberku

     V rámci opatrenia 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu uskutočňuje Katolícka univerzita v Ružo…

Školákov čakajú veľkonočné prázdniny

     Vo štvrtok  1. apríla 2010 sa začínajú na celom Slovensku veľkonočné prázdniny, ktoré budú trvať  do utorka 6. apríla 2010. Po skončení šesťdňového voľna si  v stredu 7. apríla 2010 približne …

Moderná škola očami žiakov

     Výtvarná súťaž Moderná škola, ktorú v týchto dňoch vyhlásila Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ, je ďalšie zo série tematicky orientovaných podujatí zameraných na umel…

« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku