Oznamy a správy 2010

Náhradný termín maturitnej skúšky absolvuje 147 žiakov

    V utorok 27. apríla 2010 sa začne náhradný termín maturitnej skúšky (MS) pre 147 žiakov z celého Slovenska. V tento deň absolvuje písomnú formu internej časti a externý test zo slovenského jazy…

Stanovisko MŠ SR k fyzickému útoku na učiteľku ZŠ Spišské Vlachy

     MŠ SR dôrazne odsudzuje fyzický útok na učiteľku ZŠ Spišské Vlachy zo strany zákonných zástupcov žiakov tejto školy.      Veríme, že orgány činné v trestnom konaní objektívne vyšetria všetky o…

Minister Ján Mikolaj otvoril odborný seminár učiteliek materských škôl

      Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa dnes v Ružomberku zúčastnil na celoslovenskom odbornom seminári Pedagogická tvorivosť učiteliek materských škôl. Pri tejto príležitosti…

Slávnostné poklepanie základného kameňa stavby vedecko-technologického parku

     V priestoroch Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) poklepal dnes  podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj základný kameň stavby vedecko-technologického parku TECHNICOM.     Tá…

Učiteľky materských škôl budú v Ružomberku prezentovať svoju pedagogickú tvorivosť

     Pod záštitou podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja sa 23. a 24. apríla 2010 uskutoční v Ružomberku celoslovenský odborný seminár Pedagogická tvorivosť učiteliek materských škô…

V priestoroch Technickej univerzity v Košiciach vyrastie nový vedecko-technologický park

     Za účasti podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja sa v priestoroch Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) uskutoční zajtra 23. apríla 2010 poklepanie základného kameňa stavby …

Minister školstva diskutoval s pedagógmi v Senohrade

      Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj navštívil v stredu 21. apríla 2010 Základnú školu s materskou školou Senohrad (okres Krupina).        V rámci návštevy si minister pozrel …

Minister školstva navštívil tatranské základné školy

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj navštívil vo  štvrtok 22. apríla 2010 Základnú školu v Tatranskej Lomnici a málotriednu školu  vo Vyšných Hágoch. V rámci návštevy si minis…

Minister Ján Mikolaj sa zúčastnil na medzinárodnej konferencii o rozvoji funkčnej gramotnosti

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa 22. apríla 2010  zúčastnil na medzinárodnej vedeckej konferencii pod názvom  Rozvoj funkčnej gramotnosti v kontexte medzinárodných porov…

Minister školstva na medzinárodnej konferencii o rozvoji funkčnej gramotnosti

     Za účasti podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja sa zajtra 22. apríla 2010 uskutoční medzinárodná vedecká  konferencia s názvom Rozvoj funkčnej gramotnosti v kontexte medzináro…

Minister školstva sa stretne s pedagógmi v Senohrade

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj navštívi v stredu 21. apríla 2010 Základnú školu s materskou školou Senohrad (okres Krupina).     V rámci návštevy si minister prezrie zrek…

Kurikulárna rada rokovala aj o novom informačnom portáli rezortu školstva

     Nový Centrálny informačný portál rezortu školstva bol predstavený na dnešnom zasadnutí Kurikulárnej rady, ktoré sa dnes uskutočnilo pod vedením podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mi…

Celoslovenské kolo Dejepisnej olympiády sa uskutoční v Hodruši-Hámroch

      V dňoch  19. - 21. apríla 2010 sa na Súkromnej strednej umeleckej škole v Hodruši-Hámroch uskutoční celoštátne kolo 2. ročníka Dejepisnej olympiády žiakov základných a stredných škôl. Svoje s…

Premena jazykového vzdelávania - netradične a moderne

     Projekt "Trampolína konkurencieschopnosti - cudzí jazyk a IKT vo vyučovacom procese", podporený prostredníctvom operačného programu Vzdelávanie, uskutočňuje obec Veľký Kýr na tunajšej základne…

Kurikulárna rada bude rokovať aj o pedagogicko-organizačných pokynoch na školský rok 2010/2011

     Pedagogicko-organizačné pokyny na budúci školský rok a predstavenie nového informačného portálu rezortu školstva budú v pondelok 19. apríla 2010 predmetom rokovania Kurikulárnej rady pod veden…

Minister Ján Mikolaj na seminári o tvorbe nových učebníc

     O potrebe vydávať tvorivé, graficky a výtvarne pestré učebnice, ktoré prinášajú zmeny tradičných obsahov, metód a organizačných foriem vyučovania, hovoril na dnešnom odbornom seminári podpreds…

Rada pre školský systém rokovala aj o ďalšom rozvoji vedy a výskumu na Slovensku

   Pod vedením podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja sa dnes 15. apríla 2010 zišla na  pracovnom stretnutí  Rada pre školský systém, celoživotné vzdelávanie a vedu.     Témou dnešn…

Na seminári budú odborníci diskutovať o tvorbe nových učebníc

     Tvorba nových učebníc na základe školskej reformy je názov odborného seminára, na  ktorom vystúpi podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj. Podujatie sa uskutoční zajtra 15. apríla…

Rada pre školský systém bude rokovať o rozvoji vedy a výskumu

     Pod vedením podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja sa zajtra 15. apríla 2010 uskutoční pracovné stretnutie Rady pre školský systém, celoživotné vzdelávanie a vedu.     Témou ro…

Zmluva o poskytnutí dotácie na rekonštrukciu Zimného štadiónu Ondreja Nepelu v Bratislave podpísaná

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj a primátor hlavného mesta SR Bratislava Andrej Ďurkovský dnes podpísali zmluvu o poskytnutí štátnej dotácie zo štátneho rozpočtu medzi Mini…

« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku