Oznamy a správy 2010

Minister Ján Mikolaj odovzdá koncoročné vysvedčenia školákom v Žiline

      V stredu  30. júna 2010 zavíta podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj do Základnej školy na Limbovej ulici 30 v Žiline, kde odovzdá žiakom prvého stupňa pri príležitosti ukončen…

Slovenskí žiaci majú lepšiu úroveň občianskych vedomostí ako ich rovesníci v iných krajinách

     Žiaci Slovenskej republiky majú celkovo lepšie vedomosti o občianstve ako ich rovesníci v iných krajinách. Ukázala to medzinárodná štúdia o občianskom vzdelávaní a výchove k občianstvu ICCS 20…

Školy sa môžu zapojiť do 10. ročníka medzinárodnej súťaže eLearning Awards

     S cieľom podporiť využívanie moderných technológií vo vzdelávaní a oceniť inovatívne školy a učiteľov v Európe sa začal už 10. ročník medzinárodnej súťaže eLearning Awards. Jej vyhlasovateľom …

Prezident menuje nových rektorov vysokých škôl

     Za účasti podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja dnes prezident SR Ivan Gašparovič slávnostne vymenuje nových rektorov vysokých škôl.      Na návrh ministra školstva budú do fu…

Minister školstva Ján Mikolaj sa zúčastní na vymenovaní profesorov

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa dnes 28. júna 2010 v Bratislave zúčastní na slávnostnom vymenovaní 51 vysokoškolských profesorov. Miesto a čas: historická budova NR SR…

Minister školstva Ján Mikolaj sa zúčastnil na vymenovaní profesorov

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa dnes 28. júna 2010 v Bratislave zúčastnil na slávnostnom vymenovaní nových vysokoškolských profesorov.      Celkovo 54 vysokoškolských p…

Prezident menoval nových rektorov vysokých škôl

     Za účasti podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja dnes v Bratislave prezident SR Ivan Gašparovič slávnostne uviedol do funkcie nových rektorov vysokých škôl.     Na návrh minist…

Stanovisko MŠ SR k zavádzajúcim informáciám denníkov SME a HN o projekte Infovek II

     Zmluva so spoločnosťou T-Com o pripojení škôl k internetu bola podpísaná cca pred 10 rokmi. Viazanosť cien uvedených v pôvodnej zmluve končila 31. 5. 2010, a preto bolo potrebné začať verejnú …

Minister Ján Mikolaj sa zúčastní na konferencii o jazykovom vzdelávaní na univerzitách

     Za účasti podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja dnes 24. júna 2010 v Bratislave otvoria medzinárodnú vedeckú konferenciu Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európ…

Informačné semináre o podpore budovania kompetenčných centier v regiónoch

     K výzvam zameraným na podporu budovania kompetenčných centier sa rozhodla  Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ zorganizovať  informačné semináre. Určené budú pre verejn…

Organizácia školského roka 2010/11

     Nový školský rok 2010/11 sa začne 1. septembra 2010, jeho slávnostné otvorenie sa uskutoční vo štvrtok 2. septembra 2010. Vyučovanie podľa rozvrhu sa začne v piatok 3. septembra 2010 a v prvom…

Nové výzvy na podporu spolupráce akademického a súkromného sektora

     Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila pre operačný program Výskum a vývoj a Schému štátnej pomoci nové výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný pros…

Ministerstvo školstva pripravilo program športových súťaži na školách

      S cieľom podporiť športové a pohybové aktivity žiakov pripravil rezort školstva program športových súťaží pre materské, základné a stredné školy na školský rok 2010/2011. V programe je navrhn…

Na stredných odborných školách a odborných učilištiach sa začínajú záverečné skúšky

     Približne 12 500 žiakom učebných odborov na stredných školách sa dnes začalo obdobie záverečných skúšok. Na nich budú dokazovať svoje zručnosti a vedomosti, ktoré získali počas prípravy na pov…

Prešovská univerzita ostáva naďalej univerzitou

     Vo štvrtok 10. júna 2010 podpredseda vlády a minister školstva Ján Mikolaj odovzdal Prešovskej univerzite (PU) v Prešove dekrét, ktorý potvrdzuje jej zotrvanie v kategórii univerzitných vysoký…

Stredné školy by v druhom kole chceli prijať vyše 10 000 žiakov

     Viac ako  10 000 voľných miest ponúkajú stredné školy v druhom kole prijímacieho konania. Najviac ich je na stredných odborných školách, ktorým do plánovaných počtov chýba takmer 2 900 žiakov.…

Ján Mikolaj navštívil školu v Beňadove

V pondelok 7. júna 2010 zavítal podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj na Základnú školu s materskou školou (ZŠ s MŠ) v Beňadove. V rámci návštevy si okrem iného prezrel triedy zrekon…

Minister školstva navštívil Základnú školu v Mútnom na Orave

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj navštívil v pondelok 7. júna 2010 Základnú školu s materskou školu (ZŠ s MŠ) v obci Mútne na Orave. Škola prešla nedávno komplexnou rekonšt…

Minister školstva zavítal do základnej školy vo Varíne

      V pondelok 7. mája popoludní zavítal podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj do Základnej školy s materskou školou (ZŠ s MŠ) Ondreja Štefku vo Varíne. Cieľom návštevy bolo okrem …

Prešovská univerzita v Prešove získa štatút univerzity

    Dekrét potvrdzujúci zotrvanie Prešovskej univerzity v Prešove v kategórii univerzitných vysokých škôl si z rúk podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja prevezme vo štvrtok 10. jún…

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku