Oznamy a správy 2009

Projekt ďalšieho vzdelávania učiteľov v informatike priniesol školám stovky dataprojektorov

     Takmer 570 dataprojektorov si v uplynulých dňoch prevzali učitelia základných a stredných škôl z celého Slovenska v rámci národného projektu ESF Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a s…

Uskutoční sa seminár o maturitnej skúške

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa v utorok 13. októbra 2009 zúčastní na odbornom seminári Vývoj a perspektívy maturitnej skúšky v Slovenskej republike.      Stretnutie od…

V Poprade bude rokovať Asociácia stredných odborných škôl

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa v pondelok 12. októbra 2009 zúčastní na valnom zhromaždení Asociácie stredných odborných škôl Slovenska.    Riaditelia SOŠ a ďalší odbor…

Vysoké školy sa ešte stále môžu uchádzať o viac ako 100 miliónov eur zo štrukturálnych fondov EÚ

     Až do 19. októbra 2009 môžu vysoké školy podávať projekty na zlepšenie svojho vybavenia a infraštruktúry v rámci operačného programu Výskum a vývoj. V tento deň sa uzatvorí  výzva OPVaV-2009/5…

Vládne nariadenie stanovuje rozsah vyučovacej a výchovnej činnosti

     Nariadenie, ktoré dopĺňa prijatý zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch, schválila na svojom dnešnom rokovaní vláda SR. Predpis ustanovuje rozsah priamej vyučovacej a priamej výchovne…

Začal sa najväčší veľtrh vzdelávania, práce a cestovania na Slovensku

     Široké spektrum informácií o vzdelávaní, práci a cestovaní môžu nájsť záujemcovia o štúdium, študenti a absolventi stredných a vysokých škôl na v poradí už 13. ročníku veľtrhu Akadémia a 11. r…

Mladí europoslanci rokovali v parlamente

     Valným zhromaždením vyvrcholil 5. októbra 2009 v Národnej rade SR jubilejný 5. ročník národného zasadnutia Modelového Európskeho parlamentu (MEP). Stredoškoláci z celého Slovenska zasadli do p…

Ján Mikolaj si na pôde VŠMU v Bratislave prevzal ocenenie pri príležitosti jej 60. výročia

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj si dnes pri príležitosti osláv 60. výročia založenia Vysokej školy múzických umení v Bratislava (VŠMU) prevzal ocenenie. Získal ho ako poďa…

Veľtrh vzdelávania, práce a cestovania sa uskutoční v Bratislave

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj otvorí v utorok 6. októbra 2009 najväčší študentský veľtrh na Slovensku. Na 13. ročníku veľtrhu vzdelávania AKADÉMIA a 11. ročníku veľtrhu …

Pre pedagógov sa v regiónoch uskutočnia semináre o tvorivosti a inováciách

     Cyklus regionálnych informačných a diskusných seminárov o aktivitách Európskeho roka tvorivosti a inovácií sa začne 6. októbra 2009 v priestoroch Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v B…

Minister školstva prevezme ocenenie VŠMU

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa v pondelok 5. októbra 2009 zúčastní na slávnostnej akadémii pri príležitosti 60. výročia založenia Vysokej školy múzických umení v Brati…

APVV podporí malé podniky zamerané na výskum a vývoj

     Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) vyhlásila verejnú výzvu na podávanie projektov v rámci programu Podpora výskumu a vývoja v malých a stredných podnikoch, zameranú na podporu start-u…

Už piatykrát si stredoškoláci vyskúšajú prácu europoslancov

     Jubilejný 5. ročník národného zasadnutia Modelového Európskeho parlamentu (MEP) sa uskutoční 2. - 6. októbra 2009 v Bratislave. Ide o projektový spôsob učenia sa, ktorý prostredníctvom „hry na…

Súd nepozastavil účinnosť časti vysokoškolského zákona

     Ústavný súd SR 30. septembra 2009 rozhodol, že nevyhovuje žiadosti skupiny poslancov NR SR, ktorí v roku 2007 napadli ustanovenia vysokoškolského zákona. Sudcovia tak zamietli pozastaviť účinn…

Vláda schválila návrh zákona o celoživotnom vzdelávaní

     Podporu návrhu zákona o celoživotnom vzdelávaní vyjadrila dnes na svojom zasadnutí vláda SR. Zákon, ktorý by mal priniesť zásadné zmeny do systému ďalšieho vzdelávania a nadviazať na prebiehaj…

Ministerstvo školstva SR podporuje školenia zamestnancov školského stravovania

     Ministerstvo školstva SR spolu s krajskými školskými úradmi (KŠÚ) a metodickými centrami vyvíja aktivity na vzdelávanie odborných zamestnancov školského stravovania pri spúšťaní Programu ovoci…

Potvrdenie statusu univerzity pre Technickú univerzitu vo Zvolene

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj dnes osobne odovzdal dekrét o začlenení Technickej univerzity vo Zvolene medzi univerzitné vysoké školy.      Počas slávnostného otvorenia …

Minister Ján Mikolaj sa stretne s detskými ombudsmanmi

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa v stredu 30. septembra 2009 stretne s detskými ombudsmanmi.     Projekt detských spolupracovníkov verejného ochrancu práv - detských omb…

V Žiline otvorili novú gymnastickú halu

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa zúčastnil na slávnostnom otvorení gymnastickej haly pri ZŠ Karpatská v Žiline. Jej žiaci vynikajú v gymnastike, aerobiku a fitnes. Škola…

Minister školstva odovzdal počítače žiakom ZŠ Jarná v Žiline

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj dnes navštívil  Základnú školu Jarná v Žiline.  Zúčastnil sa na odovzdaní počítačovej techniky, ktorá bude slúžiť v rámci vzdelávacích proj…

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku