Oznamy a správy 2009

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy má staronovú rektorku

     Už do druhého funkčného obdobia vymenoval prezident SR Ivan Gašparovič prof. Ing. Vieru Cibákovú, CSc., rektorku súkromnej Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave. Na …

Podpora budovania infraštruktúry vysokých škôl

Podporiť investície na budovanie a modernizáciu informačno-komunikačných technológií (IKT) verejných a štátnych vysokých škôl, príp. Slovenskej akadémie vied (SAV), je cieľom výzvy na predkladanie …

Stanovisko k dezinformáciám uverejneným v denníkoch Pravda a Hospodárske noviny

     Ministerstvo školstva SR sa dôrazne ohradzuje proti tvrdeniam, ktoré zverejnil denník Pravda pod názvom Mikolajova súťaž na vydanie učebníc bola len naoko, denník Hospodárske noviny pod názvom…

Finančný príspevok z eurofondov aj pre zdravotne znevýhodnené osoby

O nenávratný finančný príspevok (NFP) vo výške 7,12 milióna eur pre zdravotne znevýhodnené osoby sa uchádza 37 žiadateľov. Taká je bilancia výsledkov žiadostí o NFP, ktoré boli doručené Agentúre Mi…

Slovenské vysoké školy majú 41 nových profesorov

Na odporúčanie podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja bolo dnes vymenovaných 41 vysokoškolských profesorov z najrôznejších vedných odborov.  Menovacie  dekréty si z rúk prezidenta S…

Za účasti Jána Mikolaja spustili najväčšiu fotovoltaickú elektráreň na Slovensku

     Predpokladaný ročný výkon 120 MWh elektrickej energie má najväčšia fotovoltaická elektráreň na Slovensku, ktorej riadneho spustenia sa dnes 1. júla 2009 zúčastnil podpredseda vlády a minister …

Z rúk ministra školstva si dnes prevzali vysvedčenia mladí športovci

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj dnes odovzdal žiakom sekundy a septimy športového gymnázia v Bratislave na Ostredkovej ulici koncoročné hodnotenie. Po rozdaní vysvedčení s…

Hodnotenie výsledkov medzinárodných meraní s účasťou ministra školstva

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa v utorok 30. júna 2009 zúčastní na oponentskom konaní k Správe o exaktnom vyhodnotení výsledkov a formulácii  praktických odporúčaní  z …

Slovenská akadémia vied by sa mala stať verejnoprávnou inštitúciou

  Nový predseda Slovenskej akadémie vied (SAV) prof. Jaromír Pastorek bol dnes slávnostne uvedený podpredsedom vlády a ministrom školstva SR Jánom Mikolajom do funkcie. Podujatie sa uskutočnilo za …

Gymnazisti si prevezmú vysvedčenia z rúk ministra školstva

V utorok 30. júna 2009 si z rúk podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja  prevezmú vysvedčenia žiaci športového gymnázia na Ostredkovej ulici v Bratislave.  Gymnázium je jednou zo špo…

Zasadala Rada vlády pre vedu a techniku

       Pod vedením podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja sa dnes  uskutočnilo rokovanie Rady vlády pre vedu a techniku. Jedným z bodov zasadnutia bol návrh výnosu o stimuloch pre v…

Minister školstva Ján Mikolaj zhodnotil školský rok 2008/09

     Štyri základné zákony  školskej reformy a dvadsať vyhlášok sa podarilo Ministerstvu školstva SR uviesť do života v tomto školskom roku. Spolu s ďalšími legislatívnymi normami i prehľadom čerpa…

Minister Ján Mikolaj ocenil najúspešnejších účastníkov projektu pátrania po predkoch

     Prvýkrát v osemročnej histórii projektu Poznaj vlastnú minulosť alebo pátranie po predkoch si jeho víťazi prevzali ocenenia priamo z rúk najvyššie predstaviteľa rezortu školstva. Podpredseda v…

Minister Ján Mikolaj vyhodnotí končiaci sa školský rok

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj v pondelok 29. júna 2009 zhodnotí školský rok 2008/2009. Na tlačovej konferencii bude hovoriť o prijatej legislatíve, stave čerpania financ…

Zasadnutie Rady vlády pre vedu a techniku

Návrh výnosu o stimuloch pre výskum a vývoj bude jednou z tém zasadnutia Rady vlády pre vedu a techniku. Uskutoční sa v pondelok 29. júna 2009 o 11. 00 hod. na pôde Ministerstva školstva SR. Predme…

Minister školstva inštaluje nového predsedu SAV do funkcie

Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj v pondelok 29. júna 2009 slávnostne uvedie do funkcie nového predsedu Slovenskej akadémie vied (SAV) prof. Jaromíra Pastoreka. Inštalácia sa usk…

Minister Ján Mikolaj ocení víťazov projektu Poznaj vlastnú minulosť alebo pátranie po predkoch

     Ľudovíta Štúra, amerického astronauta so slovenskými koreňmi E. A. Cernana či ostrihomského arcibiskupa zo 17. storočia Petra Pázmáňa objavili vo svojich rodokmeňoch žiaci základných a stredný…

Dunajskostredskí gymnazisti kládli ministrovi školstva zvedavé otázky

     O možnostiach štúdia na domácich vysokých školách i v zahraničí, výmenných pobytoch a školskej reforme diskutovali študenti Gymnázia Ladislava Dúbravu v Dunajskej Strede s podpredsedom vlády a…

Minister Ján Mikolaj navštívi gymnázium v Dunajskej Strede

     Podpredseda vlády a minister školstva Ján Mikolaj zavíta zajtra 26. júna 2009 o 10. 00 hod. na Gymnázium Ladislava Dúbravu v Dunajskej Strede.      Po prehliadke školy sa stretne s pedagogický…

Kurikulárna rada rokovala o celoživotnom vzdelávaní

     Návrh zákona o celoživotnom vzdelávaní bol témou zasadnutia Kurikulárnej rady, ktoré sa uskutočnilo dnes 25. júna 2009 v Bratislave. Za účasti podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mik…

« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku