Oznamy a správy 2009

SR bude spolupracovať s Európskou vesmírnou agentúrou

     Slovensko uzatvorí dohodu s Európskou vesmírnou agentúrou (ESA) o spolupráci vo výskume a využívaní kozmického priestoru na mierové účely. Vyplýva to z materiálu, ktorý na svojom dnešnom rokov…

Zasadnutie komisie Slovenskej a Českej republiky pre vedecko-technickú spoluprácu

     Už siedme zasadnutie zmiešanej slovensko-českej komisie pre vedecko-technickú spoluprácu sa uskutočnilo 26. - 27. novembra 2009 v Bratislave. Na stretnutí boli hodnotené projekty v rámci výzvy…

Parlament schválil návrh zákona o celoživotnom vzdelávaní

     Na včerajšom zasadnutí NR SR schválili jej poslanci posledný z reformných zákonov z dielne MŠ SR, čím sa uzavrel legislatívny rámec prebiehajúcej školskej reformy. Je ním zákon o celoživotnom …

Ďalších 30 miliónov eur pre aplikovaný výskum a vývoj v siedmich regiónoch Slovenska

     Viac ako stovku účastníkov zaznamenali informačné semináre, ktoré v priebehu uplynulého týždňa zorganizovala Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ v rámci OP Výskum a výv…

Nová možnosť získať dotáciu v oblasti športu

     Ministerstvo školstva SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie na zabezpečenie plnenia úloh v oblasti športu. Oprávnenými žiadateľmi sú registrované právnické osoby, ktoré vyvíjaj…

Ukončenie schvaľovacieho procesu žiadostí o nenávratný finančný príspevok vysokých škôl a SAV

     Proces schvaľovania žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) ďalších dvoch výziev na predkladanie žiadostí o NFP z operačného programu Vzdelávanie (OPV) je ukončený. Výzvy s názvom „Podp…

Ján Mikolaj na oslavách 100. výročia založenia Slovenského Orla

     Aktivity Slovenského Orla, akými sú výchova mladých ľudí opierajúca sa o rodinu, rozvoj telovýchovno-športovej, osvetovej  a charitatívnej činnosti, ocenil dnes podpredseda vlády a minister šk…

Minister Ján Mikolaj sa zúčastnil na konferencii Veda, politika a štát

     O transformácii Slovenskej akadémie vied a Agentúry na podporu výskumu a vývoja i čerpaní finančných prostriedkov na vedu zo štrukturálnych fondov hovoril dnes podpredseda vlády a minister ško…

Vláda prerokovala odmeňovanie prednostov KŠÚ

     Vládny kabinet na svojom dnešnom výjazdovom zasadnutí v Poprade schválil návrh na určenie funkčných platov prednostov krajských školských úradov (KŠÚ) a vedúceho služobného úradu (VSÚ) MŠ SR. …

Nové výzvy na podporu aplikovaného výskumu v rámci operačného programu Výskum a vývoj

  Podpora inovatívnej kultúry vo výskumných organizáciách, podpora výskumu orientovaného na reálne využitie jeho výsledkov v národnom hospodárstve a zároveň vytváranie a podpora prenosu novozískaný…

Minister Ján Mikolaj sa zúčastní na vedeckej konferencii Veda, politika a štát

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj vystúpi vo štvrtok 26. novembra 2009 na vedeckej konferencii, ktorá sa bude konať v historickej budove Národnej rady SR v Bratislave. Poduj…

Zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch sa už takmer mesiac aplikuje v praxi

     Od začiatku účinnosti zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch kontaktuje Metodicko-pedagogické centrum (MPC) a Ministerstvo školstva SR so svojimi otázkami viac ako 350 pedagógov denn…

Často kladené otázky pre stredné odborné školy a ich zriaďovateľov

Na internetovej stránke Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ už môžu žiadatelia o nenávratný finančný príspevok (NFP) nájsť odpovede na často kladené otázky, ktoré sa týkajú …

Ministerstvo školstva bilancuje čerpanie eurofondov v ukončenom programovom období 2004 -2006

     V rezorte školstva stúplo čerpanie finančných prostriedkov z eurofondov v programovom období 2004 - 2006 na takmer 97 %. Tento údaj z 11. novembra 2009 sa vzťahuje na všetky regióny Slovenska,…

Na MŠ SR sa začalo pracovné stretnutie s českými kolegami

     Komplexná akreditácia vysokých škôl i oblasť vzájomného uznávania dokladov o vzdelaní boli dnes okrem iného témami stretnutia zástupcov Ministerstva školstva SR s ich kolegami z Ministerstva š…

Minister školstva sa stretne s eurokomisárom M. Šefčovičom

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj prijme člena Európskej komisie zodpovedného za vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež M. Šefčoviča. Témou rokovania budú možnosti …

Ján Mikolaj sa stretol s eurokomisárom M. Šefčovičom

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj prijal dnes na pôde MŠ SR člena Európskej komisie zodpovedného za vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež Maroša Šefčoviča.      Té…

Minister školstva Ján Mikolaj sa zúčastnil na konferencii o právach dieťaťa

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj dnes diskutoval s deťmi v priestoroch historickej budovy Slovenskej národnej rady v Bratislave v rámci konferencie „Práva dieťaťa očami det…

Českí a slovenskí odborníci budú diskutovať o vysokoškolskom vzdelávaní

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj prijme v pondelok 23. novembra 2009 zástupcov Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky.      Delegácia vedená štátnou …

Výzva pre stredné odborné školy je stále aktuálna

Až do 18. januára 2010 môžu predkladať svoje projekty stredné odborné školy a ich zriaďovatelia v rámci ďalšieho kola výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) zameranýc…

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku