Oznámenie o zverejnení Usmernenia platobnej jednotky MŠVVaŠ SR k odvodu výnosov

16.01.2014
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako Riadiaci organ pre operačný program Výskum a vývoj vydalo dňa 16.1.2014 Usmernenie platobnej jednotky MŠVVaŠ SR k odvodu výnosov.

Usmernenie je zverejnené na stránke OP Výskum a vývoj v časti Dokumenty, usmernenia a príručky/Metodické pokyny, usmernenia a príručky/Usmernenia platobnej jednotky.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku