Oznámenie o zverejnení nových tlačových správ OLAF-u

15.03.2012

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako Riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj si Vás dovoľuje informovať o zverejnení dvoch tlačových správ vydaných odborom Centrálny kontaktný útvar OLAF a boja proti korupcii. 

Bližšie informácie sú dostupné na nasledovných odkazoch:

http://www.olaf.vlada.gov.sk/26241/12-miliona-pasovanych-cigariet-zadrzanych-v-spolocnej-colnej-operacii-„barrel“.php

http://www.olaf.vlada.gov.sk/26264/spolocna-colna-operacia-koloseum.php

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku