Oznámenie o schválení Výročnej správy o vykonávaní operačného programu Výskum a vývoj za rok 2011

08.11.2012
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako Riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj si Vám dovoľuje oznámiť, že Európska komisia dňa 12. októbra 2012 schválila Výročnú správu o vykonávaní operačného programu Výskum a vývoj za rok 2011. Výročná správa je zverejnená na stránke OP Výskum a vývoj v časti Dokumenty, usmernenia a príručky/Výročné správy OP Výskum a vývoj.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku