Oznámenie o schválení Výročnej správy o vykonávaní operačného programu Výskum a vývoj za rok 2010

08.12.2011

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako Riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj Riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj si Vám dovoľuje oznámiť, že Európska komisia dňa 5. decembra 2011 schválila Výročnú správu o vykonávaní operačného programu Výskum a vývoj za rok 2010. Výročná správa je zverejnená na stránke OP Výskum a vývoj v časti Dokumenty/Výročné správy.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku