Oznámenie o príprave výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

Posledná aktualizácia: 7.8.2023


Momentálne nie sú pripravované žiadne výzvy v rámci Investície 1 Komponentu 8 POO.

V prípade otázok k výzve môže vysoká škola kontaktovať Oddelenie implementácie investícií vysokých škôl, a to e-mailom na: investiciavs@minedu.sk
 
Skočiť na začiatok stránky