Oznámenia o možnosti predkladať projektové návrhy na vybudovanie univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier z prostriedkov operačného programu Výskum a vývoj

07.12.2011

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj zverejnilo 6. 12. 2011 dve oznámenia o možnosti predkladať projektové návrhy na vybudovanie univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier v rámci opatrení 2.2 a 4.2 operačného programu Výskum a vývoj.
Dátum ukončenia platnosti oznámení je 13. január 2012, do tohto dátumu budú prijímané projektové návrhy na univerzitné vedecké parky a výskumné centrá.
Viac informácií nájdete na http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=9356 (opatrenie 2.2) a http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=9355 (opatrenie 4.2).

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku