Oznam pre vedúcich skončených projektov VEGA

Dovoľujem si pripomenúť všetkým vedúcim riešiteľom, ktorí doposiaľ ešte nevrátili nedočerpané finančné prostriedky určené na projekty VEGA, ktorých riešenie sa skončilo v roku 2011, aby tak urobili prostredníctvom rektorátu príslušnej vysokej školy najneskôr do 31. 8. 2012, ten zároveň pošle avízo sekcii financovania a rozpočtu MŠVVaŠ SR.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku