Oznam o zverejnení výsledkov hodnotenia nových projektov KEGA so začiatkom riešenia v roku 2022 a pokračujúcich projektov za rok 2021

Predsedníctvo KEGA na svojom ostatnom zasadnutí prerokovalo a schválilo výsledky vstupného hodnotenia projektov. Každá komisia KEGA hodnotila projekty v kontexte všetkých prijatých žiadostí v danej komisii, pričom výsledné bodové hodnotenia sú výsledkom tajného hlasovania všetkých členov príslušnej komisie.

Vstupné hodnotenia projektov so začiatkom riešenia v roku 2022 sú k dispozícii po prihlásení sa do online systému e-KEGA na Portáli vysokých škôl
 
Pri pokračujúcich projektoch, ktoré sa budú v roku 2022 ďalej riešiť, je v online systéme k dispozícii formulár hodnotenia príslušnej komisie KEGA za rok 2021.

Skočiť na začiatok stránky