Oznam o zverejnení výsledkov hodnotenia nových projektov KEGA so začiatkom riešenia v roku 2020 a pokračujúcich projektov za rok 2019

Predsedníctvo KEGA na svojom ostatnom zasadnutí prerokovalo a schválilo výsledky vstupného hodnotenia projektov. Každá komisia KEGA hodnotila projekty v kontexte všetkých prijatých žiadostí v danej komisii, pričom výsledné bodové hodnotenia sú výsledkom tajného hlasovania všetkých členov príslušnej komisie.

Vstupné hodnotenia projektov so začiatkom riešenia v roku 2020 sú k dispozícii po prihlásení sa do on-line systému e-KEGA na Portáli vysokých škôl. Rozpis dotácií na nové a pokračujúce projekty KEGA bude zverejnený v 1. kvartáli 2020.
 
Pri pokračujúcich projektoch, ktoré sa budú v roku 2020 ďalej riešiť, je v on-line systéme k dispozícii formulár hodnotenia príslušnej komisie KEGA za rok 2019.
Skočiť na začiatok stránky