Oznam o zverejnení výsledkov hodnotenia nových projektov KEGA so začiatkom riešenia v roku 2018 a výsledkov hodnotenia pokračujúcich projektov KEGA za rok 2017

Predsedníctvo KEGA na svojom zasadnutí 11.12.2017 prerokovalo a schválilo výsledky vstupného hodnotenia projektov. Každá komisia KEGA hodnotila projekty v kontexte všetkých prijatých žiadostí v danej komisii, pričom výsledné bodové hodnotenia sú výsledkom tajného hlasovania všetkých členov príslušnej komisie.
 
Vstupné hodnotenia projektov so začiatkom riešenia v roku 2018 sú k dispozícii po prihlásení sa do on-line systému e-KEGA na Portáli vysokých škôl. Rozpis dotácií na nové a pokračujúce projekty KEGA bude zverejnený v 1. kvartáli 2018.
 
Pri pokračujúcich projektoch, ktoré sa budú v roku 2018 ďalej riešiť, je v on-line systéme k dispozícii formulár hodnotenia príslušnej komisie KEGA za rok 2017.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku