Oznam o zverejnení výsledkov hodnotenia nových projektov KEGA so začiatkom riešenia v roku 2016 a výsledkov hodnotenia pokračujúcich projektov KEGA za rok 2015

Predsedníctvo KEGA na svojom zasadnutí 10. 12. 2015 prerokovalo a schválilo výsledky vstupného hodnotenia projektov. Každá komisia KEGA hodnotila projekty v kontexte všetkých prijatých žiadostí v danej komisii, pričom výsledné bodové hodnotenia sú výsledkom tajného hlasovania všetkých členov príslušnej komisie.
 
Vstupné hodnotenia projektov so začiatkom riešenia v roku 2016 sú k dispozícii po prihlásení sa do on-line systému e-KEGA na Portáli vysokých škôl. Rozpis dotácií na nové a pokračujúce projekty KEGA a poskytnutie finančných prostriedkov vedúcim projektov bude realizované v roku 2016.

Pri pokračujúcich projektoch, ktoré sa budú v roku 2016 ďalej riešiť, je v elektronickom systéme k dispozícii formulár hodnotenia príslušnej komisie KEGA za rok 2015.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku