Oznam o zverejnení Výročnej správy o operatívnej činnosti OLAF za rok 2011

11.07.2012

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako Riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj si Vás dovoľuje informovať, že Európsky úrad pre boj proti podvodom OLAF zverejnil 3. júla 2012 svoju Výročnú správu o operatívnej činnosti za rok 2011.

Samotnú Výročnú správu (v anglickom jazyku) môžete nájsť na stránke:
http://ec.europa.eu/anti_fraud/documents/reports-olaf/2011/olaf_report_2011.pdf
a tlačovú správu na stránke:
http://ec.europa.eu/anti_fraud/media-corner/press-releases/press-releases/2012/20120703_01_en.htm

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku